Cách đóng gói scripts và đính vào ticket

Vào trang chủ nodejd để cài runtime nodejs.