Khái niệm Launcher

Launcher là gì?

Là hệ thống phân phối & là đầu vào cho HIS. Dùng để get file từ server của QA Solution về máy trạm của khách hàng.

Tại sao sử dụng launcher?

Để wrap lại phần mềm chính (trong trường hợp này là Shell.exe). Launcher có thể mở rộng để làm thêm các tác vụ ví dụ như kiểm tra license máy trạm hay kiểm tra cấu hình máy trạm có đủ chạy không mà không ảnh hưởng sản phẩm chính (ví dụ thôi launcher hiện không có tính năng này).

Launcher hoạt động thế nào?

Xem thêm installer: https://help.qasol.net/knowledge-base/development/getting-started/khai-niem-installer-reportinstaller/